Je zou kunnen zeggen dat dit jaarthema de kern is van ons geloof. Johannes 1:17 zegt: “Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.” Dus alleen door wat Jezus Christus heeft gedaan kunnen wij genade ontvangen.

Vanuit de Bijbel willen we leren wat genade is en wat dit betekent voor ons dagelijkse leven. Genade is namelijk niet een verzinsel van mensen maar een rode draad door de Bijbel heen. Genade zou je het best kunnen omschrijven als ‘onverdiende gunst’, iets krijgen dat je niet verdient. Gods genade is immers niet te koop! Dit is ook reden dat het soms moeilijk is om in genade te wandelen en uit genade te leven. Wij willen zo graag door onze goede werken Gods genade verdienen, maar als dat zo zou zijn dan is genade geen genade meer zegt Paulus in Romeinen 11:6: “Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.”

Het is Gods verlangen dat wij iedere dag in genade mogen wandelen en uit genade mogen leven, dan zal Jezus Christus centraal staan in ons dagelijks even en mogen we in overwinning leven.

Als kerk willen we in 2015 met dit thema aan de slag. Op sommige fellowshipavonden en in een groot aantal van de preken zal dit thema centraal staan en willen we samen leren wat genade is.

Zie ook de prekenserie en de maandelijkse overdenking op onze website.

Johannes van Buren