Binnen onze gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd om als individu en gemeente geestelijk te kunnen groeien.
Hiermee willen we groeien in de relatie met Here Jezus en Zijn volbrachte werk.
Enkele activiteiten zijn:

Fellowships
Dit zijn bijeenkomsten die met regelmaat worden gehouden met als basis het bestuderen van Gods woord en het leren van elkaar. Er zijn verschillende fellowships voor verschillende (doel)groepen.

Bidstonden
Dat houdt in dat we bij elkaar komen om vrijmoedig te bidden. We bidden dan voor de noden die er zijn in de gemeente, de vervolgde christenen in het buitenland en we bidden om God te danken en te lofprijzen. De bidstond wordt elke zondag gehouden op de 2e verdieping van 11:00 – 11:45 uur.

Jongeren evangelisatiedag, vrijwilligerswerk.

Cursussen
Deze kunnen algemeen van aard zijn of gericht zijn op een specifieke doelgroep of behoefte binnen de gemeente. Cursussen kunnen gericht zijn op het vergroten van de kennis van de Bijbel en de toepassing ervan of het ontwikkelen van vaardigheden met een Bijbelse grondslag.

Weekend- en zomerconferentie
jaarlijks worden twee weekendconferenties (voor- en najaar) en een zomerconferentie georganiseerd. De weekendconferentie heeft als doel gelovigen toe te rusten. Deze toerusting heeft betrekking op je persoonlijke groei in geloof of bediening. De zomerconferentie heeft een meer evangeliserend karakter en gelovige jongeren toe te rusten.