Posts by Johannes van Buren

2 Items

Inleiding Jaarthema: Wandelen in genade en leven uit genade

by Johannes van Buren

Je zou kunnen zeggen dat dit jaarthema de kern is van ons geloof. Johannes 1:17 zegt: “Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.” Dus alleen door wat Jezus Christus heeft gedaan kunnen wij genade ontvangen. Vanuit de Bijbel willen we leren wat genade is […]

Overdenking: Leven in het Genadejaar

by Johannes van Buren

Toen Jezus in de synagoge in Nazareth de boekrol van Jesaja kreeg las Hij uit Jesaja 61. Lukas 4:18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden […]