Ds John Chen is de oprichter van Stichting Chinese Christelijke Gemeente in Nederland (CCGN), de gemeente waar wij uit zijn voortgekomen.

De Ds. John Chen Fonds (hierna te noeen ‘de Stichting’) is op 12 oktober 2000 opgericht op initiatief van Ds. Peter Wongso na het heengaan van Ds. John Chen..

De doelstellingen van de Stichting zijn:

  • Het oprichten en beheren van Ds. John Chen bibliotheek als documentatiecentrum ter bevordering van de geestelijke groei van Chinese christenen;
  • Het bevorderden en verzorgen van geestelijke trainingen voor leden van de CCGN;
  • Het oprichten van een fonds ter financiële ondersteuning van christenen die als roeping hebben om dienaar van God te zijn en een theologische opleiding willen volgen aan een bijbelschool of universiteit;
  • Het verder ontwikkelen van het evangelisatiewerk onder de Chinezen in Nederland, waaronder het stichten van Chinese kerken in Nederland; en
  • Het verkondigen van het evangelie onder de Chinezen in de rest van de wereld door ondersteuning en eventueel uitzending van dominees, evangelisten en andere christenen.

De Stichting is gevestigd aan de Westersingel 10 te Rotterdam.

Ds. John Chen bibliotheek is op iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

  • Dominee Tat Kai Choi, voorzitter;
  • De heer Moses Tjhin, secretaris-penningmeester;
  • De heer Cirong Zheng, penningmeester;

Klik hier om het ‘Beleidsplan 2018’ te downloaden.

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

De jaarrekening (voor het financieel jaar 2012) is op 23 december 2013 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)
De jaarrekening (voor het financieel jaar 2013) is op 20 februari 2014 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)
De jaarrekening (voor het financieel jaar 2014) is op 28 mei 2015 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)
De jaarrekening (voor het financieel jaar 2015) is op 18 mei 2016 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)
De jaarrekening (voor het financieel jaar 2016) is op 22 mei 2017 door het bestuur goedgekeurd. (Klik hier voor de jaarrekening)

STICHTING DS. JOHN CHEN FONDS

Westersingel 10, 3014 GM Rotterdam
T: 010 4369901
KvK: 24311450
RSIN 8143.43.429
ING Bank NL67 INGB 0004 9235 04

ANBI-regeling
Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting ds. John Chen Fonds aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor meer informatie, klik hier: ANBI CCGN