Kerkdiensten

Elke zondag houden wij kerkdienst. Onze kerkdiensten duren gemiddeld anderhalf uur. Het eerste gedeelte bestaat uit bidden en het samen zingen van geloofsliederen. Daarna worden gedeelten uit de Bijbel gelezen en volgt de prediking van Gods woord. Vervolgens zingen wij nog een lied, wordt er gecollecteerd en tenslotte spreekt de predikant de zegen uit naar de aanwezigen. Afsluitend is er een moment van persoonlijk gebed. 
Een keer per maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd, deze volgt na de prediking.

Je bent van harte welkom in onze diensten. Iedereen kan vrijblijvend nader kennismaken met onze gemeente. Als je vragen hebt, kun je altijd iemand van de gemeente aanspreken.

Naast de gewone kerkdiensten hebben wij verschillende activiteiten voor de jongeren, de tieners en de kleintjes. Voor elke leeftijdsgroep hebben wij bijbehorende lesmaterialen en begeleiders. Tijdens de kerkdienst gaan zij dan naar hun eigen lokaal en na afloop van de dienst komen zij weer terug.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie en thee te drinken met iets lekkers erbij. Bij bijzondere vieringen, zoals Kerst of Pasen, eten wij vaak ook met elkaar.

 
Psalm 119.jpg
 

‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen.’ (Hebreeën 10:23-25)

 
 
bible ch nl.JPG