Over CCGN 

Visie en missie

CCGN is een kerkgenootschap van Chineestalige gemeenten met Nederlandstalige afdelingen. De diverse Chinese gemeenten in Nederland komen wekelijks samen om God te aanbidden in hun eigen taal, geleid door Woord en Geest en in de belofte van Gods tegenwoordigheid.

In de loop der jaren is er onder de tweede generatie Chinese christenen behoefte ontstaan om ook kerkdiensten in het Nederlands te houden, omdat zij deze taal beter beheersen dan het Chinees. Echter, de band met de eerste generatie blijft en men wil als familie tot één kerk behoren. Het verlangen onder deze tweede generatie christenen is om het Evangelie ook bekend te maken aan andere bevolkingsgroepen in Nederland. In afhankelijkheid van de Here God bidden wij dat het Evangelie elk persoon mag bereiken ongeacht huidskleur of afkomst.

De geschiedenis van de CCGN

De Chinese protestantse kerk CCGN is gesticht door ds. John Chen. In het jaar 1967 is de jonge John Chen met zijn gezin van Indonesië naar Nederland uitgezonden om als zendeling onder de Chinese migranten te werken. Eerst gebeurde dit werk onder de vlag van de COCM (The Chinese Overseas Christian Mission). Na vijf jaar onder dit zendingsgenootschap gewerkt te hebben, zette ds. John Chen dit werk zelfstandig voort met behulp van enkele Nederlandse broeders. In het begin was het zendingswerk moeilijk, omdat niet bekend was waar in Nederland de Chinezen zich bevonden. Ook de verschillende Chinese dialecten maakten de evangelisatie er niet gemakkelijker op. 
Broeders van het eerste uur zochten in het telefoonboek naar Aziatische namen en probeerden op deze manier de mensen te benaderen. Met het starten van het Chinese taalonderwijs aan kinderen, kwamen vele Chinese gezinnen in aanraking met het Evangelie. Er werden kerkdiensten gehouden in Rotterdam en Utrecht.  In 1973 werd in Rotterdam de Stichting Chinese Christelijke Gemeente in Nederland opgericht met het doel om onder de Chinese bevolking het Evangelie bekend te maken en gemeenten te stichten. 
Op dit moment heeft de CCGN naast de samenkomsten in Rotterdam, ook samenkomsten in Den Haag, Utrecht, Arnhem, Amersfoort en Delft. De taal waarin de dienst wordt gehouden is het Mandarijn (algemeen Chinees), met een vertaling naar andere Chinese dialecten zoals Kantonees, Wenzhounees en Hakka.

De CCGN heeft in Rotterdam en Utrecht ook wekelijks Nederlandstalige diensten. Op andere plaatsen worden maandelijks een of meerdere keren een Nederlandstalige dienst gehouden. Deze diensten zijn toegankelijk voor iedereen die het Nederlands verstaat. Door open communicatie hoopt zij anderen te inspireren en kennis te laten maken met het christelijke geloof.

dienst ccgn.png

 
 

avg.png

Privacy – de AVG
Als kerk willen wij bewust en zorgvuldig omgaan met de privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van deze wet. Kerkgenootschappen vallen ook onder de AVG.

Privacy, vertrouwen en een veilige omgeving vinden wij binnen de CCGN erg belangrijk, of het nu gaat om onze leden of om mensen die korter of langer met ons oplopen. 
De CCGN waarborgt en respecteert je privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden door CCGN beschermd en je kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. 

Vragen
Voor eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop de CCGN je persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen via het contactformulier op deze site.