Stichting Ds. John Chen Fonds

Ds. John Chen is de oprichter van de Stichting Chinese Christelijke Gemeente in Nederland (CCGN), de gemeente waar wij uit zijn voortgekomen.

De Ds. John Chen Fonds (hierna te noemen ‘de Stichting’) is op 12 oktober 2000 opgericht op initiatief van ds. Peter Wongso na het heengaan van ds. John Chen.
De doelstellingen van de Stichting zijn:

  • Het oprichten en beheren van Ds. John Chen bibliotheek als documentatiecentrum ter bevordering van de geestelijke groei van Chinese christenen;

  • Het bevorderden en verzorgen van geestelijke trainingen voor leden van de CCGN;

  • Het oprichten van een fonds ter financiële ondersteuning van christenen die als roeping hebben om dienaar van God te zijn en een theologische opleiding willen volgen aan een bijbelschool of universiteit;

  • Het verder ontwikkelen van het evangelisatiewerk onder de Chinezen in Nederland, waaronder het stichten van Chinese kerken in Nederland; en

  • Het verkondigen van het evangelie onder de Chinezen in de rest van de wereld door ondersteuning en eventueel uitzending van dominees, evangelisten en andere christenen.

Het bestuur wordt gevormd door:
1. De heer Tat Kai Choi, voorzitter;
2. De heer Moses Tjhin, secretaris/penningmeester; en
3. De heer Ci Rong Zheng, penningmeester.
Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden voor de Stichting

Klik hier voor het Beleidsplan 2019.
Klik hier voor de jaarrekening.

 

STICHTING DS. JOHN CHEN FONDS

Westersingel 10, 3014 GM Rotterdam
T: 010 4369901
KvK: 24311450
RSIN 8143.43.429
ING Bank NL67 INGB 0004 9235 04

ANBI-regeling
Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst de Stichting Ds. John Chen Fonds aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.