Stichting Chinese Christelijke Gemeente in Nederland
KvK: 41128226 Rotterdam
RSIN nummer 8356841
Adres: Westersingel 10, 3014 GM Rotterdam
Telefoon: 010-4369901 

Website: www.ccgn.nl

De CCGN is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling, zodat je gift aftrekbaar is van de belastingen. Alle CCGN gemeenten vallen onder deze ANBI regeling.

Visie en missie
CCGN is een overkoepelende organisatie van diverse Chinese gemeenten, geleid door Woord en Geest en in de belofte van Gods tegenwoordigheid.

De stichting heeft ten doel:
1. het vormen van Chinese gemeenten in Nederland, zodat de grondbeginselen van de christelijke godsdienst, die zich concentreren op het geloof in Jezus Christus als verlosser de in Nederland gevestigde Chinezen kan bereiken;
2. de samenwerking met evangelische gemeenten, zowel ten behoeve van Chinese als Nederlandse christenen;
3. het verlenen van geestelijke bijstand;
4. het stimuleren van het werk onder de Chinese jeugd en de tieners;
5. de samenwerking met stichtingen die affiniteiten hebben met het verkondigen van het Evangelie aan Chinezen in Nederland. 

Beleidsplan
Het beleidsplan wordt geschreven in opdracht van het centraal kerkbestuur. In dit plan worden de visie en de organisatie van CCGN beschreven, de verschillende aspecten van CCGN weergegeven, alsmede de richting die zij wil geven aan de activiteiten van de werkvelden in CCGN. Dit beleidsplan zal jaarlijks door het centraal kerkbestuur worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. 


Het centraal kerkbestuur bestaat uit de dominees en de evangelisten. aangevuld met de vertegenwoordigers van de kerkenraden en het voltallige bestuur van de CCGN. Onder het centraal kerkbestuur functioneert een aantal commissies dat wezenlijk is voor het gemeente-zijn en de voortgang van het kerkenwerk binnen de CCGN. 

Beleidsterreinen 
Het vormen van Chinese gemeenten in Nederland, zodat de grondbeginselen van de christelijke godsdienst die zich concentreren op het geloof in Jezus Christus als verlosser de in Nederland gevestigde Chinezen kan bereiken.
CCGN is gevestigd in verschillende steden in Nederland. Per 1 december 2013 telt CCGN zes gemeenten, te weten: 

- Amersfoort
- Arnhem
- Delft
- Den Haag 
- Rotterdam
- Utrecht

Het stimuleren van het werk onder Chinese tieners en jongeren
De CCGN houdt ook Nederlandstalige erediensten. Deze erediensten zijn speciaal voor de jongeren die hier geboren of opgegroeid zijn en het Nederlands als moedertaal hebben. Daarnaast verzorgt de CCGN zondagschoolactiviteiten alsmede activiteiten voor (uitwisseling)studenten die voornamelijk uit het Verre Oosten komen.

Beloningsbeleid bestuurders
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis; zij declareren geen vergoedingen voor reiskosten dan wel andere werkzaamheden als bestuurslid. Vanaf 2016 zijn alle voorgangers in dienst van de Stichting.

Lees hier het: CCGN jaarverslag 2018